Junji Ito

Retrouvez toutes les bandes dessinées de Junji Ito
 • Raspoutine le patriote tome 3

  Junji Ito / 

  Takashi Nagasaki

 • (5)

  L'amour et la mort

  Junji Ito

 • (1)
 • (1)

  Raspoutine le patriote tome 2

  Junji Ito / 

  Takashi Nagasaki

 • (3)

  Raspoutine le patriote tome 1

  Junji Ito / 

  Takashi Nagasaki

 • (2)
 • (2)
 • (5)
 • (5)

  Frankenstein

  Junji Ito

 • (2)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (6)

  Sensor

  Junji Ito

 • (6)

  Tomie

  Junji Ito

 • (5)
 • (1)

  Gyo - intégrale

  Junji Ito

 • Smashed (anglais)

  Junji Ito

 • (1)
 • Frankenstein

  Junji Ito

 • le mort amoureux

  Junji Ito

 • (3)

  le tunnel

  Junji Ito

 • (1)

  black paradox

  Junji Ito

 • (1)
 • (1)

  la fille perverse

  Junji Ito

 • (4)
 • (2)

  la ville sans rue

  Junji Ito

 • (1)
 • (2)

  hallucinations

  Junji Ito

 • (1)
 1. 1
 2. 2