Kodomo | Enfant

Kodomo désigne les manga jeunesse (Kodomo signifie "enfants" en japonais). 

 

Kirby tome 10
Masahiro Sakurai / Hirokazu Hikawa
Kirby tome 9
Masahiro Sakurai / Hirokazu Hikawa
1 avis