Nouveautés Manga

Toutes les nouveautés manga par ordre de parution.

Sanji's food wars !

Eiichiro Oda / 

Yuto Tsukuda

...
Occasion
Danmachi - sword oratoria tome 13

Fujino Omori / 

Takashi Yagi

Occasion
Team Phoenix tome 4 (éd. collector)

Kenny Ruiz / 

Osamu Tezuka

Occasion
Shy tome 17

Bukimi Miki

Occasion
Toah's ark tome 3

Kenshiro Sakamoto

Occasion
Atom the beginning tome 17

Masami Yuki / 

Tetsuroh Kasahara

Occasion
Reincarnated as a sword tome 8

Yu Tanaka / 

Tomowo Maruyama

...
Occasion
Made in abyss tome 11

Akihito Tsukushi

Occasion
Frieren tome 10

Kanehito Yamada / 

Tsukasa Abe

Occasion
Frieren (éd. collector) tome 10

Kanehito Yamada / 

Tsukasa Abe

Occasion
Harasaki tome 1

Ryo Noshiro / 

Shino Sakura

Occasion
Adonis tome 3

Team Adonis / 

Hyedori

Occasion
Food Wars - Spécialité du chef

Yuto Tsukuda / 

Shun Saeki

...
Occasion
Légende vivante tome 10

Gingitsune Ezo / 

Chako Abeno

...
Occasion
Isekai munchkin tome 1

Yu Shimizu / 

Makoto Aogiri

Occasion
Arion tome 2

Yoshikazu Yasuhiko

Occasion
Mazarian tome 3

Sakumo Okada

Occasion