Manga

Frieren tome 12
Kanehito Yamada / Tsukasa Abe
Frieren tome 12 (collector)
Kanehito Yamada / Tsukasa Abe
Chainsaw man tome 16
Tatsuki Fujimoto
Oshi no ko tome 11 (collector)
Aka Akasaka / Mengo Yokoyari
Oshi no ko tome 11
Aka Akasaka / Mengo Yokoyari

 

Undead girl murder farce tome 1
Yugo Aosaki / Haruka Tomoyama
Haikyu !! - Artbook
Haruichi Furudate
Our beloved summer tome 1
Han Kyoung-Chal / Lee Naeun
Autrice de ma destinée tome 2
Furik / Winterleaf ...