Goblin slayer

Goblin slayer, la série manga seinen
 • Goblin slayer tome 11

  Kagyu/Kurose/Kannatu

 • (1)

  Goblin slayer - brand new day tome 2

  Masahiro Ikeno / 

  Noboru Kannatuki / 

  ...
 • Goblin slayer - coffret tomes 1 à 3

  Kumo Kagyu / 

  Kousuke Kurose

 • (1)

  Goblin slayer - brand new day tome 1

  Masahiro Ikeno / 

  Véronique Pérez

  ...
 • (1)

  Goblin slayer year one tome 6

  Kagyu Kumo / 

  Kento Sakaeda

 • (1)

  Goblin slayer tome 10

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke

 • (1)

  Goblin slayer tome 9

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke

  ...
 • (1)

  Goblin slayer - year one tome 5

  Kagyu Kumo / 

  Kento Sakaeda

 • (1)

  Goblin slayer tome 8

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke

  ...
 • Goblin slayer year one tome 4

  Kagyu Kumo / 

  Kento Sakaeda

 • Goblin slayer - pack tomes 1 et 2

  Kumo Kagyu / 

  Kousuke Kurose

 • Goblin slayer - light novel tome 5

  Kagyu Kumo / 

  Noboru Kannatsuki

 • (1)

  Goblin slayer tome 7

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke

  ...
 • (3)

  Goblin slayer - year one tome 2

  Kagyu Kumo / 

  Kento Sakaeda

 • Goblin slayer - light novel tome 4

  Kagyu Kumo / 

  Fabien Vautrin

 • Goblin slayer tome 6

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke

 • (2)

  Goblin slayer - year one tome 1

  Kagyu Kumo / 

  Kento Sakaeda

 • (2)

  Goblin slayer tome 5

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke

 • (2)

  Goblin slayer tome 4

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke

 • (1)

  Goblin slayer tome 3

  Kurose Kousuke / 

  Kagyu Kumo

 • (1)
 • (2)

  Goblin slayer tome 2

  Kagyu Kumo / 

  Kurose Kousuke