Ki-oon

Découvrez le catalogue de manga des éditions Ki-oon !
 • Ash & Eli tome 6

  Mamiya Takizaki

 • Man in the window tome 3

  Anajiro  / 

  Masatoki

 • Heart gear tome 4

  Tsuyoshi Takaki

 • Leviathan tome 1

  Kuroi Shiro

 • Echoes tome 7

  Kei Sanbe

 • Karneval tome 26

  Touya Mikanagi

 • The killer inside tome 7

  Hajime Inoryuu / 

  Shota Ito

 • Valkyrie apocalypse tome 9

  Shinya Umemura / 

  Takumi Fukui / 

  ...
 • Jujutsu kaisen tome 11

  Akutami Gege

 • Bâtard tome 4

  Kim Carnby / 

  Youngchan Hwang

 • Vigilante - my hero Academia illegals tome 12

  Kohei Horikoshi / 

  Hideyuki Furuhashi / 

  ...
 • (1)

  La guerre des mondes tome 2

  Sai Ihara / 

  Itotsu Yokoshima

 • Golden kamui tome 23

  Noda Satoru

 • (1)
 • (2)

  Lonely world tome 2

  Iwatobineko

 • Gigant tome 7

  Hiroya Oku