Akata

Découvrez le catalogue de manga des éditions Akata
 • Dreamin' sun tome 2

  Ichigo Takano

 • Babel tome 3

  Narumi Shigematsu

 • (1)
 • Sasaki et Miyano tome 5

  Shou Harusono

 • (1)
 • (2)
 • (5)
 • (1)
 • (1)

  Nomi et Shiba tome 3

  Tohru Tagura

 • (2)
 • (2)
 • Dreamin' sun tome 1

  Ichigo Takano

 • (3)

  Orange tome 7

  Ichigo Takano

 • (1)

  Utsubora tome 1

  Asumiko Nakamura

 • (2)

  Mon mari dort dans le congélateur tome 2

  Misaki Yazuki / 

  Hyaku Takara

 • Poison quotidien tome 4

  Minoru Furuya

 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (3)
 • (1)
 • (2)

  À tes côtés tome 10

  Megumi Morino

 • (3)

  À l'image de Mona Lisa tome 1

  Tsumuji Yoshimura

 • (1)

  Saturn return tome 4

  Akane Torikai

 • (2)
 • (4)
 • (2)
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 10
 7. 19