Akata

Découvrez le catalogue de manga des éditions Akata
 • Freaks' café tome 1

  Meika Arisaki

 • Sous la lune de Taisho

  Hiromi Ebiru

 • (2)
 • (1)

  Prisonnier Riku tome 31

  Shinobu Seguchi

 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)

  Bless you tome 2

  Ayumi Komura

 • (2)

  La vie devant toi

  Hideki Arai

 • Made in heaven tome 4

  Ako Shimaki

 • (1)
 • (1)

  Magical girl site tome 10

  Kentarô Satô

 • (1)

  Gereksiz tome 2

  Minoru Furuya

 • (1)
 • (1)

  Prisonnier Riku tome 30

  Shinobu Seguchi