Akata

Découvrez le catalogue de manga des éditions Akata
 • Samurai comeback tome 1

  Tsuru Moriyama

 • Aime ton prochain tome 3

  Daisuke Chida

 • Prisonnier Riku tome 33

  Shinobu Seguchi

 • (1)
 • (1)

  Freaks' café tome 3

  Meika Arisaki

 • (3)
 • (1)
 • (1)

  Aime ton prochain tome 2

  Daisuke Chida

 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

  Bless you tome 4

  Ayumi Komura

 • (1)
 • (3)

  Avec toi

  Anonyme

 • (1)

  Himizu tome 2

  Minoru Furuya

 • (1)