Togainu no chi

Togainu no chi, la série de manga seinen
 • togainu no chi tome 5

  Nitro+ / 

  Suguro Chayamachi

  ...
 • togainu no chi 4

  Steve Niles / 

  Suguro Chayamachi

  ...
 • togainu no chi tome 3

  Nitro+ / 

  Suguro Chayamachi

  ...
 • togainu no chi 2

  Nitro+ / 

  Suguro Chayamachi

  ...
 • (2)

  togainu no chi tome 1

  Nitro+ / 

  Suguro Chayamachi

  ...