Peleliu

Peleliu, la série seinen de Takeda Kazuyoshi & Hiratsuka Masao
 • Peleliu tome 9

  Takeda Kazuyoshi

 • Peleliu tome 8

  Takeda Kazuyoshi

 • Peleliu tome 7

  Kazuyoshi Takeda

 • (1)

  Peleliu tome 6

  Takeda Kazuyoshi

 • (1)

  Peleliu tome 5

  Takeda Kazuyoshi

 • (1)

  Peleliu tome 4

  Takeda Kazuyoshi / 

  Chully Bunny

 • (2)

  Peleliu tome 3

  Takeda Kazuyoshi

 • (1)

  Peleliu tome 2

  Takeda Kazuyoshi

 • (4)

  Peleliu tome 1

  Takeda Kazuyoshi / 

  Hiratsuka Masao