Heads

Heads, la série de manga seinen
 • heads tome 4

  Keigo Higashino / 

  Motorô Mase

 • heads tome 3

  Keigo Higashino / 

  Motorô Mase

 • heads tome 2

  Keigo Higashino / 

  Motorô Mase

 • (1)

  heads tome 1

  Keigo Higashino / 

  Motorô Mase