Broken blade

Broken blade, la série de manga seinen
 • broken blade tome 10

  Yunosuke Yoshinaga

 • broken blade tome 9

  Yunosuke Yoshinaga

 • (1)

  broken blade tome 8

  Yunosuke Yoshinaga

 • (1)

  broken blade tome 7

  Yunosuke Yoshinaga

 • (1)

  broken blade tome 6

  Yunosuke Yoshinaga

 • (1)

  broken blade tome 5

  Yunosuke Yoshinaga

 • (1)

  broken blade tome 4

  Yunosuke Yoshinaga

 • (1)

  broken blade tome 3

  Yunosuke Yoshinaga

 • (2)

  broken blade tome 1

  Yunosuke Yoshinaga

 • (1)

  broken blade tome 2

  Yunosuke Yoshinaga