Big bang venus

Big bang venus, la série de manga shojo
 • (1)

  big bang venus tome 9

  Takako Shigematsu

 • big bang venus tome 8

  Takako Shigematsu

 • big bang vénus tome 7

  Takako Shigematsu

 • big bang venus tome 6

  Takako Shigematsu

 • big bang venus tome 5

  Takako Shigematsu

 • big bang venus tome 4

  Takako Shigematsu

 • big bang venus tome 3

  Takako Shigematsu

 • big bang venus tome 2

  Takako Shigematsu

 • big bang venus tome 1

  Takako Shigematsu