Tatsuya Shihira

Retrouvez toutes les bandes dessinées de Tatsuya Shihira
 • (1)

  Basilisk - The ôka ninja scrolls tome 2

  Masaki Yamada / 

  Tatsuya Shihira

 • (2)

  Basilisk - The oka ninja scrolls tome 1

  Masaki Yamada / 

  Tatsuya Shihira

 • Q tome 4

  Tatsuya Shihira

 • Q tome 3

  Tatsuya Shihira

 • Q tome 2

  Tatsuya Shihira

 • (1)

  Q tome 1

  Tatsuya Shihira / 

  Géraldine Oudin

  ...