Masaki Yamada

Retrouvez toutes les bandes dessinées de Masaki Yamada
 • (1)

  Basilisk - The ôka ninja scrolls tome 2

  Masaki Yamada / 

  Tatsuya Shihira

 • (2)

  Basilisk - The oka ninja scrolls tome 1

  Masaki Yamada / 

  Tatsuya Shihira