Koushun Takami

Retrouvez toutes les bandes dessinées de Koushun Takami
 • (1)

  Battle Royale - ultimate edition tome 8

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

 • (1)

  Battle royale - ultimate édition tome 7

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

 • (1)

  Battle royale - ultimate édition tome 6

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

 • Battle Royale - ultimate edition tome 5

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

 • (1)

  Battle Royale - ultimate édition tome 4

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

 • Battle royale - ultimate édition tome 3

  Masayuki Taguchi / 

  Koushun Takami

 • (2)

  Battle royale - ultimate édition tome 2

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

 • (3)

  Battle royale - ultimate édition tome 1

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

 • battle royale- deluxe tome 5

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

 • battle royale ; Angel's border

  Koushun Takami / 

  Mioko Ohnishi

  ...
 • battle royale - deluxe tome 4

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

 • battle royale - deluxe tome 3

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

 • battle royale - deluxe tome 2

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

 • battle royale - deluxe tome 1

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

 • battle royale tome 15

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

  ...
 • blitz royale tome 2

  Koushun Takami / 

  Hitoshi Tomizawa

 • battle royale tome 14

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

  ...
 • blitz royale tome 1

  Koushun Takami / 

  Hitoshi Tomizawa

 • (1)

  battle royale tome 13

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

  ...
 • battle royale tome 12

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

  ...
 • (1)

  battle royale tome 11

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

  ...
 • battle royale tome 10

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

  ...
 • (1)

  battle royale tome 9

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

  ...
 • battle royale tome 8

  Koushun Takami / 

  Masayuki Taguchi

  ...