Les nouveautés en manga

 • So charming ! tome 4

  Kazune Kawahara

 • Gintama tome 50

  Hideaki Sorachi

 • (3)

  Moriarty tome 1

  Ryosuke Takeuchi

 • (2)

  Moriarty tome 1 - coffret collector

  Ryosuke Takeuchi / 

  Hikaru MIYOSHI

 • Divci valka tome 7

  Kouichi Ohnishi

 • Re/member tome 12

  Welzard  / 

  Katsutoshi Murase

 • A certain magical index tome 19

  Kazuma Kamachi / 

  Chuya Kogino

 • Silencer tome 2

  Sho Fumimura / 

  Yuka Nagate

 • Le paradis des chiens tome 9

  Sayuri Tatsuyama

 • Psychic détective Yakumo tome 12

  Manabu Kaminaga / 

  Suzuka Oda

 • One piece party tome 3

  Eiichiro Oda / 

  Ei Andoh

 • (1)