Les nouveautés en manga

 • So charming ! tome 8

  Kazune Kawahara

 • No guns life tome 8

  Tasuku Karasuma

 • Devilsline tome 14

  Ryo Hanada

 • Sky-high survival tome 17

  Tsuina Miura / 

  Takahiro Ôba

 • Le bateau de Thésée tome 5

  Igashimoto Toshiya

 • Birdmen tome 1

  Yellow Tanabe

 • Mauvaise herbe tome 1

  Shinzo Keigo

 • Peleliu tome 7

  Kazuyoshi Takeda

 • Stop Hibari kun tome 2

  Eguchi Hisachi

 • Ballad opera tome 4

  Akaza Samamiya

 • Ajin tome 14

  Gamon Sakurai

 • Dr. Stone tome 9

  Riichiro Inagaki / 

  Boichi

 • Doppelgänger tome 1

  Vanessa Tamaki

 • I love you so i kill you tome 9

  Majuro Kaname / 

  Sôsô Sakakibara