Les nouveautés en manga

 • Denjin N tome 4

  Yû Kuraishi / 

  Kazu Inabe

 • Sasaki et Miyano tome 3

  Shou Harusono

 • Trace tome 10

  Kei Koga

 • À tes côtés tome 9

  Megumi Morino

 • Ban le bouseux tome 4

  Nagahisa Tsukawaki / 

  Yoshimi Nanjo

 • Le chef de Nobunaga tome 30

  Mitsuru Nishimura / 

  Takurô Kajikawa

 • Gift +- tome 22

  Yuka Nagate

 • Les affamés tome 2

  Kunitaro Tomoyasu

 • Undead unluck tome 5

  Yoshifumi Tozuka

 • Fire force tome 23

  Atsushi Ohkubo

 • (4)
 • (1)
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 10
 7. 20
 8. 30
 9. 40
 10. 50
 11. 60
 12. 69