Doki-Doki

Doki-Doki est la maison d'édition de manga des Éditions Bamboo.
 • The Alexis empire chronicle tome 4

  Akamitsu Awamura / 

  Yu Sato

 • Cautious hero tome 3

  Light Tuchihi / 

  Koyuki  / 

  ...
 • Je suis un assassin (et je surpasse le héros) tome 3

  Matsuri Akai / 

  Hiroyuki Aigamo / 

  ...
 • (1)

  Nyankees tome 5

  Atsushi Okada

 • Servamp tome 15

  Strike Tanaka

 • (2)

  The Alexis empire chronicle tome 3

  Akamitsu Awamura / 

  Yu Sato

 • (1)

  Battle game in 5 seconds tome 13

  Saizo Harawata / 

  Kashiwa Miyako

 • (5)
 • (1)

  Cube arts tome 3

  Tomomi Usui

 • (1)

  The rising of the shield hero tome 16

  Yusagi Aneko / 

  Kyu Aiya

 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (1)
 • (2)
 • (1)

  Mushoku tensei tome 12

  Rifujin Na Magonote