Nos librairies sont ouvertes ! En savoir plus

"Transparent 4"

 • Rossella Sergi

 • Vanessa Tamaki

 • Marco Sonseri / 

  Luigi Pruneti

 • Takashi Tsukimi

 • Atsushi Asada / 

  Ishikawa Tatsuru

 • Akane Ogura

 • Shizuka Tsukiba / 

  Tsumugi Somei

 • Arata Miyatsuki / 

  Shigure Kondo

 • Ninjyamu / 

  Misao

 • Matt Kindt

 • Kaili Sorano

 • Toutarou Minami / 

  Studio Charon

  ...
 • Jody Houser / 

  Joe Eisma

  ...
 • Jason Shiga / 

  Madeleine Nasalik

 • Yukimo Hoshimori

 • Naoya Matsumoto

 • Yuki Amemiya / 

  Yukino Ichihara

 • Jeff Lemire / 

  Dennis Hopeless

  ...
 • Kieron Gillen / 

  Max Fiumara

  ...
 • Simon (2) / 

  Émilie

  ...
 • Leo / 

  Icar

  ...
 • Saki Okuse / 

  Chako Abeno

 • Serge Lehman / 

  Stéphane De Caneva

  ...