"Kare First Love"

 • (2)

  The first love melt in ultramarine

  Ringo Yuki / 

  Margot Maillac

 • Love contest

  Kisaragi Gunma

 • (2)

  Love rookies

  Papiko Yamada / 

  Isabelle Eloy

 • (1)

  Mad love

  Naduki Koujima

 • Love monster

  Junta Mio

 • (2)

  Growing love

  Kyo Kitazawa

 • Love is...

  You Takumi

 • (1)

  love hair

  Maban

 • shortcut love

  Kaori Shu / 

  Masara Minase

 • (2)

  only love

  Saki Aida / 

  Yugi Yamada

 • (1)

  secret love

  Taishi Zaou

 • love gome

  Takahanada Pon

 • (1)

  pure love

  Row Takakura

 • Zodiac love tome 3

  Isami Matsuo

 • (1)

  Zodiac love tome 2

  Isami Matsuo

 • (1)

  A story of love

  Kamome Hamada

 • (1)

  Love stories tome 2

  Tohru Tagura

 • (1)

  Zodiac love tome 1

  Isami Matsuo

 • Silent love tome 6

  Hinako Takanaga

 • Love stage tome 7

  Eiki Eiki / 

  Taishi Zaoh

 • (4)

  Love stories tome 1

  Tohru Tagura

 • Love pistols tome 9

  Tarako Kotobuki