"Returners 2"

 • (1)

  Samurai comeback tome 2

  Tsuru Moriyama

 • Trinity seven tome 2

  Kenji Saitou / 

  Akinari Nao

 • Shibuya hell tome 2

  Aoi Hiroumi

 • Drifting dragons tome 2

  Taku Kuwabara / 

  Thibaud Desbief

 • Chainsaw man tome 2

  Tatsuki Fujimoto

 • (1)

  Doppelgänger tome 2

  Chihiro Tamaki

 • Danganronpa 2 tome 1

  Kuroki Q / 

  Chunsoft Spike

 • (1)
 • Birdmen tome 2

  Yellow Tanabe

 • (2)

  Black shadow tome 2

  Takuya Nakao

 • (1)
 • (2)

  Jujutsu kaisen tome 2

  Gege Akutami

 • (6)

  Heart gear tome 2

  Tsuyoshi Takaki

 • (1)

  Batman ninja tome 2

  Masato Hisa

 • (1)

  Octave tome 2

  Haru Akiyama

 • (1)

  Moon & sun tome 2

  Isabelle Eloy

 • (1)

  Sengo tome 2

  Sansuke Yamada

 • (1)
 • Flare zéro tome 2

  Salvatore Nives

 • (1)
 • (1)

  Persona 5 tome 2

  Hisato Murasaki

 • (1)

  Mitochon armageddon tome 2

  Man Gataro / 

  Aurélien Estager