"Tokyo Revengers"

 • (2)
 • (3)
 • (2)
 • (7)
 • (3)

  Shi tome 3Revenge !

  Zidrou / 

  José Homs

 • Revenge classroom tome 7

  Karasu Yamazaki / 

  Ryû Kaname

  ...
 • Revenge classroom tome 6

  Karasu Yamazaki / 

  Ryû Kaname

  ...
 • Revenge classroom tome 5

  Karasu Yamazaki / 

  Ryû Kaname

  ...
 • Revenge Classroom tome 4

  Karasu Yamazaki / 

  Ryû Kaname

  ...
 • Revenge Classroom tome 3

  Karasu Yamazaki / 

  Ryû Kaname

  ...
 • (1)

  Revenge Classroom tome 2

  Karasu Yamazaki / 

  Ryû Kaname

  ...
 • (2)

  Revenge Classroom tome 1

  Karasu Yamazaki / 

  Ryû Kaname

 • tokyo toybox - giga tokyo toybox tome 9

  Ume / 

  Studio Charon

  ...
 • (1)
 • (1)

  tokyo toybox - giga tokyo toybox tome 5

  Takahiro Ozawa / 

  Asako Seo

 • (2)

  tokyo toybox - giga tokyo toybox tome 4

  Takahiro Ozawa / 

  Asako Seo

 • (2)

  tokyo toybox - giga tokyo toybox tome 3

  Takahiro Ozawa / 

  Asako Seo

 • (1)

  tokyo toybox - giga tokyo toybox tome 2

  Takahiro Ozawa / 

  Asako Seo

 • (1)

  tokyo toybox - giga tokyo toybox tome 1

  Takahiro Ozawa / 

  Asako Seo

 • Tokyo killers

  Natsuo Sekikawa / 

  Jirô Taniguchi

 • (1)

  Tokyo zombie

  Yusaku Hanakuma