"Kotetsu Akane"

 • (1)

  diebuster gunbuster 2

  Gainax / 

  Kotetsu Akane

 • (1)

  Psycho-pass - inspecteur Akane Tsunemori tome 6

  Gen Urobuchi / 

  Hikaru Miyoshi / 

  ...
 • Psycho-pass - inspecteur Akane Tsunemori tome 5

  Gen Urobuchi / 

  Hikaru Miyoshi

 • Psycho-pass inspecteur Akane Tsunemori tome 4

  Gen Urobuchi / 

  Hikaru Miyoshi

 • Psycho-pass Inspecteur Akane Tsunemori tome 3

  Gen Urobuchi / 

  Hikaru Miyoshi

 • Psycho-pass inspecteur Akane Tsunemori tome 2

  Gen Urobuchi / 

  Hikaru Miyoshi

 • Psycho-pass inspecteur Akane Tsunemori tome 1

  Gen Urobuchi / 

  Hikaru Miyoshi

 • Switch love tome 3

  Akane Ogura

 • Moon & sun tome 1

  Akane Abe

 • (1)

  Switch love tome 2

  Akane Ogura

 • (2)

  Switch love tome 1

  Akane Ogura

 • (1)

  akihabara@deep tome 6

  Ira Ishida / 

  Makoto Akane

 • (1)

  akihabara@deep tome 5

  Ira Ishida / 

  Makoto Akane

 • (1)

  akihabara@deep tome 4

  Ira Ishida / 

  Makoto Akane

 • (1)

  akihabara@deep tome 3

  Ira Ishida / 

  Makoto Akane

 • (1)

  akihabara@deep tome 2

  Ira Ishida / 

  Makoto Akane

 • (1)

  akihabara@deep tome 1

  Ira Ishida / 

  Makoto Akane

 • Les brigades immunitaires black tome 2

  Issei Hatsuyoshi / 

  Shigemitsu Harada

 • Les brigades immunitaires tome 4

  Akane Shimizu / 

  Nicolas Mortier

  ...
 • Les brigades immunitaires tome 3

  Akane Shimizu / 

  Julien Favereau

  ...
 • Les brigades immunitaires tome 2

  Akane Shimizu / 

  Sylvain Chollet

  ...
 • (1)

  Les brigades immunitaires tome 1

  Akane Shimizu / 

  Sylvain Chollet

  ...