"I love you so I kill you"

 • I love you so I kill you tome 1

  Majuro Kaname / 

  Sousou Sakakibara

 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (2)
 • Say I love you tome 9

  Hazuki / 

  Citroën

 • Say I love you tome 8

  Hazuki / 

  Citroën

 • Say I love you tome 7

  Hazuki / 

  Citroën

 • Say I love you tome 6

  Hazuki / 

  Citroën

 • (1)

  Say I love you tome 5

  Hazuki / 

  Citroën

 • Say I love you tome 4

  Hazuki / 

  Citroën

 • (1)

  Say I love you tome 3

  Hazuki / 

  Citroën

 • say I love you tome 2

  Hazuki / 

  Citroën

 • (1)

  Say I love you tome 1

  Hazuki / 

  Citroën

 • (4)
 • All You Need is Kill - Roman poche

  Sakurazaka / 

  Yoshitoshi ABe