"Dragon Ball Z - Cycle 3 Le Super Saiyen - Freezer"

  • Dragon Ball tome 27le super saiyen

    Akira Toriyama / 

    Kiyoko Chappe

    ...
  • Dragon Ball - édition originale tome 27Le super saïyen

    Akira Toriyama