"Doki-Doki"

 • battle game in 5 seconds T.11

  Saizo Harawata / 

  Kashiwa Miyako

 • (1)
 • (4)

  Nyankees tome 1

  Okada Atsushi

 • (1)

  Classroom for heroes tome 6

  Shin Araki / 

  Koara Kishida

 • Atrail tome 5

  Goro Taniguchi / 

  Akihiko Higuchi

 • (2)

  Battle game in 5 seconds tome 10

  Saizô Harawata / 

  Kashiwa Miyako

 • (1)

  Freya tome 3

  Keiko Ishihara

 • (1)

  Talentless tome 5

  Looseboy / 

  Iori Furuya

 • (1)
 • (1)

  Félin pour l'autre tome 5

  Wataru Nadatani

 • (1)
 • (1)

  Classroom for heroes tome 5

  Shin Araki / 

  Koara Kishida

 • Strange fruit tome 4

  Atsushi Asada / 

  Ishikawa Tatsuru

 • (1)

  Battle game in 5 seconds tome 9

  Saizô Harawata / 

  Kashiwa Miyako

 • (1)

  Mushoku tensei tome 10

  Yuka Fujikawa

 • (1)
 • (1)
 • (1)

  Iris zero tome 8

  Piroshiki  / 

  Takana Hotaru