"Afterschool Charisma"

 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (3)
 • charisma tome 4

  Tsutomu Yashioji / 

  Fuyuki Shindo

  ...
 • charisma tome 3

  Tsutomu Yashioji / 

  Fuyuki Shindo

  ...
 • (1)

  charisma tome 2

  Tsutomu Yashioji / 

  Fuyuki Shindo

  ...
 • (2)

  charisma tome 1

  Tsutomu Yashioji / 

  Fuyuki Shindo

  ...