"9782505064572"

  • Yu-Gi-Oh ! Zexal tome 8

    Shin Yoshida / 

    Naohito Miyoshi