Tetsuya Yano

Retrouvez toutes les bandes dessinées de Tetsuya Yano
 • (1)

  Prisonnier Riku tome 32

  Shinobu Seguchi / 

  Tetsuya Yano

 • (5)

  Les royaumes carnivores tome 1

  Yui Hata / 

  Tetsuya Yano

  ...
 • (1)

  Prisonnier Riku tome 20

  Shinobu Seguchi / 

  Tetsuya Yano

  ...
 • Prisonnier Riku tome 10

  Shinobu Seguchi / 

  Tetsuya Yano

 • (4)

  Prisonnier Riku tome 1

  Shinobu Seguchi / 

  Tetsuya Yano

  ...
 • (2)

  Prisonnier Riku tome 2résister ou mourir

  Shinobu Seguchi / 

  Tetsuya Yano

  ...
 • zéro pour l'éternité tome 3

  Naoki Hyakuta / 

  Souichi Sumoto

  ...
 • (3)

  zéro pour l'éternité tome 2

  Naoki Hyakuta / 

  Souichi Sumoto

  ...
 • (2)

  zéro pour l'éternité tome 1

  Naoki Hyakuta / 

  Souichi Sumoto

  ...
 • syndrome 1866 tome 10

  Naoyuki Ochiai / 

  Tetsuya Yano

 • Syndrome 1866 tome 9rupture

  Naoyuki Ochiai / 

  Tetsuya Yano

 • une sacrée mamie tome 11

  Yôshichi Shimada / 

  Saburô Ishikawa

  ...
 • (1)

  syndrome 1866 tome 8

  Naoyuki Ochiai / 

  Tetsuya Yano

 • syndrôme 1866 tome 7

  Naoyuki Ochiai / 

  Tetsuya Yano

 • (1)

  Syndrome 1866 tome 6errances

  Naoyuki Ochiai / 

  Tetsuya Yano

 • Je ne suis pas mort tome 2

  Hiroshi Motomiya / 

  Tetsuya Yano

  ...
 • (1)

  syndrome 1866 tome 4hiérarchie

  Naoyuki Ochiai / 

  Tetsuya Yano

 • syndrôme 1866 tome 3

  Naoyuki Ochiai / 

  Tetsuya Yano

 • (2)

  syndrôme 1866 tome 2

  Naoyuki Ochiai / 

  Tetsuya Yano

 • (3)

  syndrôme 1866 tome 1

  Naoyuki Ochiai / 

  Tetsuya Yano

 • une sacrée mamie tome 5

  Yôshichi Shimada / 

  Saburô Ishikawa

  ...
 • (1)

  l'éveil ; anthologie inachevée

  Kazuhiko Miyaya / 

  Tetsuya Yano

  ...
 • (1)

  Je ne suis pas mort tome 1

  Hiroshi Motomiya / 

  Tetsuya Yano

  ...
 • tengu tome 3

  Jirô Osagari / 

  Hideki Mori

  ...