Ishikawa Tatsuru

Retrouvez toutes les bandes dessinées de Ishikawa Tatsuru
 • Strange fruit tome 4

  Atsushi Asada / 

  Ishikawa Tatsuru

 • Strange fruit tome 3

  Atsushi Asada / 

  Tatsuru Ishikawa

 • (1)

  Strange fruit tome 1

  Atsushi Asada / 

  Ishikawa Tatsuru

 • (1)

  Strange fruit tome 2

  Atsushi Asada / 

  Ishikawa Tatsuru

 • Pack Strange fruit tomes 1 et 2

  Atsushi Asada / 

  Ishikawa Tatsuru