Les nouveautés en manga

 • Seinen | Jeune homme
 • Manga gay | Yaoi | Yuri
 • Manga gay | Yaoi | Yuri

  Tendre voyou tome 14

  Mei Sakuraga

 • Manga gay | Yaoi | Yuri

  Spicy & Sugary

  Akira Norikazu

 • Manga gay | Yaoi | Yuri

  Escape journey tome 1

  Tanaka Ogerestu

 • Shōjo | Fille

  Mayme angel tome 1

  Yumiko Igarashi

 • Seinen | Jeune homme
 • Shōnen | Garçon

  Prisonnier Riku tome 20

  Shinobu Seguchi

  (1)
 • Shōnen | Garçon
 • Seinen | Jeune homme

  L'ère des cristaux tome 6

  Haruko Ichikawa

 • Shōnen | Garçon

  Kurogane no linebarrels tome 25

  Shimizu / 

  Shimoguchi

 • Shōjo | Fille

  Baby-Sitters tome 13

  Hari Tokeino

 • Seinen | Jeune homme
 • Shōjo | Fille

  12 ans tome 6

  Nao Maita

 • Kodomo | Enfant
 • Seinen | Jeune homme
 • Shōnen | Garçon
 • Shōjo | Fille
 • Seinen | Jeune homme

  Arachnid tome 9

  Murata / 

  Ifuji

 • Shōjo | Fille

  Honey tome 7

  Amu Meguro

 • Shōjo | Fille

  Bloody mary tome 4

  Akaza Samamiya

 • Seinen | Jeune homme

  Dr DMAT tome 10

  Kikuchi / 

  Takano

 • Manga gay | Yaoi | Yuri

  His favorite tome 10

  Suzuki Tanaka

 • Shōjo | Fille